Условия приёма в УО

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.11.2022, 8/38946

 

Выпіска з ПАСТАНОВЫ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

19 верасня 2022 г. № 322

 

ГЛАВА 7

ПРЫЁМ АСОБ ДЛЯ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

66. Прыём (залічэнне) асоб у пачатковыя школы, базавыя школы, гімназіі (для атрымання  агульнай                базавай     адукацыі),    сярэднія     школы,     школы-інтэрнаты для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў (акрамя прыёму (залічэння) для засваення зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ў рамках арганізацыі профільнага навучання), вячэрнія  класы  ў сярэдняй  школе,  а таксама  ў санаторныя  школы-інтэрнаты для атрымання     агульнай   сярэдняй     адукацыі   (далей –   прыём     (залічэнне)      асоб для атрымання  агульнай сярэдняй    адукацыі)  ажыццяўляецца    ў адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму, напаўняльнасцю класаў, якая ўстанаўліваецца па рашэнні заснавальніка ўстановы адукацыі або ўпаўнаважанага ім органа ў адпаведнасці з патрабаваннямі, устаноўленымі ў пункце 6 артыкула 150 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

Пераважнае права пры прыёме (залічэнні) асобы для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ў дзяржаўныя пачатковую школу, базавую школу, сярэднюю школу, гімназію для атрымання агульнай базавай адукацыі маюць асобы, якія пражываюць на тэрыторыі, за якой замацавана адпаведная ўстанова адукацыі.

У прыёме (залічэнні) ва ўстанову адукацыі асобе, якая пражывае на тэрыторыі, за якой замацавана гэта ўстанова адукацыі, можа быць адмоўлена толькі з прычыны адсутнасці ў ім свабоднага месца. У выпадку адсутнасці свабоднага месца ва ўстанове адукацыі асоба,  законны прадстаўнік  непаўналетняй    асобы,  якія   пражываюць на тэрыторыі, за якой замацавана гэта ўстанова адукацыі, звяртаюцца ў іншую ўстанову адукацыі  або упраўленне  (аддзел)  адукацыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай (тэрытарыяльнай) адзінкі па месцы пражывання асобы, законнага прадстаўніка непаўналетняй асобы.

Пры наяўнасці свабодных месцаў ва ўстанову адукацыі могуць прымацца (залічвацца) асобы незалежна ад месца іх жыхарства. Прыём на свабодныя месцы ва ўстанову адукацыі асоб, якія не пражываюць на тэрыторыі, за якой замацавана гэта ўстанова адукацыі, ажыццяўляецца ў парадку чарговасці рэгістрацыі заяў гэтых асоб ва ўстанове адукацыі.

67. Прыём     (залічэнне)      асобы     для атрымання     агульнай    сярэдняй     адукацыі ажыццяўляецца на падставе заявы, якую падае законны прадстаўнік непаўналетняй асобы (прыём (залічэнне) асобы, якая дасягнула ўзросту 14 гадоў, ва ўстанову адукацыі для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе яе заявы і са згоды аднаго з яе законных прадстаўнікоў), пры прад’яўленні пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць пра асобу, і медыцынскай даведкі аб стане здароўя, калі іншае не предугледжана артыкулам 151 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і дадзеным Палажэннем.

68. Асабовай карткай вучня пацвярджаецца атрыманне асобай пачатковай адукацыі, якая дае права на працяг адукацыі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі пры прыёме ў V (VI) клас.

69. Даведкай аб навучанні пацвярджаецца частковае засваенне асобай зместу адукацыйнай праграмы:

пачатковай адукацыі пры прыёме ў II–IV класы; базавай адукацыі пры прыёме ў VI–IX класы; сярэдняй адукацыі пры прыёме ў XI (XII) клас.

70. Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, даведка аб навучанні прад’яўляюцца асобай, а асабовая картка вучня перадаецца ўстановай адукацыі, у якой гэта асоба атрымала пачатковую адукацыю, па запыце ўстановы адукацыі, у якую асоба (ад імя непаўналетняй асобы законны прадстаўнік) падала заяву пры прыёме ў V (VI) клас. Асабовая картка вучня можа прад’яўляцца законным прадстаўніком непаўналетняй асобы. 71. Прыём асобы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўстанову адукацыі

для засваення зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй  адукацыі  ажыццяўляецца  на падставе    заключэння     дзяржаўнага     цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі і ў парадку, устаноўленым для прыёму асоб ва ўстановы адукацыі для засваення зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі.

72. Для атрымання пачатковай адукацыі ў пачатковай школе, агульнай базавай адукацыі ў базавай школе, гімназіі, сярэдняй школе, агульнай сярэдняй адукацыі ў сярэдняй школе, у вячэрніх класах у сярэдняй школе асоба (ад імя непаўналетняй асобы яе законны прадстаўнік) падае заяву на імя кіраўніка адпаведнай ўстановы адукацыі:

у перыяд з 12 чэрвеня па 15 жніўня года прыёму пры прыёме ў I клас устаноў адукацыі;

у перыяд з 12 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў II–XI класы (акрамя прыёму ў Х клас (XI клас – на свабодныя месцы) для засваення зместу адукацыйнай праграмы  сярэдняй      адукацыі  з вывучэннем     асобных     навучальных     прадметаў на павышаным узроўні ў рамках арганізацыі профільнага навучання), а таксама пры прыёме ў вячэрнія класы ў сярэдняй школе. Пры прыёме ў вячэрнія класы ў сярэдняй школе асоба (ад імя непаўналетняй асобы яе законны прадстаўнік) у заяве ўказвае форму атрымання агульнай сярэдняй адукацыі або спецыяльнай адукацыі.

73. Асаблівасці прыёму (залічэння) у школу-інтэрнат для дзецей-сірот і дзецей, якія засталіся без апекі бацькоў (акрамя прыёму ў Х клас (XI клас – на свабодныя месцы) для засваення зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі з вывучэннем асобных навучальных прадметаў на павышаным узроўні ў рамках арганізацыі профільнага навучання), вызначаны ў пункце 12 артыкула 151 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

74. Кіраўнік установы адукацыі выдае загад аб прыёме (залічэнні) асоб у лік вучняў установы адукацыі не пазней за 31 жніўня года прыёму.

Спісы вучняў, прынятых (залічаных) для атрымання адукацыі, размяшчаюцца ва ўстанове адукацыі ў даступных для азнаямлення месцах або на афіцыйным сайце ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт.

75. На кожнага вучня ва ўстанове адукацыі пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі афармляецца асабовая справа, у якой захоўваюцца наступныя дакументы:

заява аб прыёме ва ўстанову адукацыі; медыцынская даведка аб стане здароўя; асабовая картка вучня;

дакументы, якія пацвярджаюць права асобы на льготы пры залічэнні ва ўстанову адукацыі (пры наяўнасці права на льготы);

пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі;

іншыя дакументы, што ўстаноўлены заканадаўствам і дадзеным Палажэннем для прад’яўлення пры прыёме асоб для атрымання пачатковай адукацыі, агульнай базавай

НациональныйправовойИнтернет-порталРеспубликиБеларусь, 12.11.2022, 8/38946

адукацыі, агульнай сярэдняй адукацыі ў асобных відах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі;

выпіскі з загадаў кіраўніка ўстановы адукацыі, якія маюць адносіны да вучня;

ішыя дакументы, што ўстаноўлены ўстановай адукацыі ў лакальных прававых актах.

76. Прыём (залічэнне) у санаторныя        школы-інтэрнаты        ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 13 артыкула 151 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 апреля 2023 г. № 66 О приеме лиц для получения общего среднего образования в гимназии – колледжи искусств, академии (консерватории) (ссылка на сайт adu.by)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 апреля 2024 г. № 39 Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 17 августа 2022г. №269 (скачать 112кб)